نمونه سوالات معده (شوارتز)

Welcome to your نمونه سوالات معده (شوارتز)

گزينه درست در مورد H.pylori كدام است؟
كدام گزينه در مورد پاتو فيزيولوژي زخم پپتيك درست است؟
كداميك از فاكتورهاي زير،مصرف كنندگان NSAID را در معرض خطر بيشتر PUD قرار مي دهد؟
گزينه درست در مورد نقش سيگار در PUD كدام است؟
آقاي ٥٠ ساله با ديس پپسي جديد و درد مبهم اپي گاستر بدون علايم خطر كانسر به شما مراجعه ميكند.سونو كيسه صفرا نرمال است.چه مي كنيد؟
كدام عامل در ايجاد PUD موثر است؟
شايعترين نوع زخم معده كدام است؟
گزينه درست در مورد تفاوتهاي زخم معده و اثني عشر كدام است؟
شايعترين عارضه زخم پپتيك كدام است؟
كدام گزينه جزء انديكاسيون هاي قطعي تشخيص و درمان H.pylori مي باشد؟
كدام عامل در شكل گيري كانسر معده موثر نيست؟
غربالگري با آندوسكوپي براي كانسر معده در كدام مورد زير انديكاسيون ندارد؟
آقاي ٥٥ ساله اي با ديس پپسي ،كاهش وزن و اشتها به شما مراجعه مي كند.اندوسكوپي  نشان دهنده زخمي در ناحيه آنتر است كه بيوپسي آن خوش خيم گزارش شده است.چه مي كنيد؟
بهترين روش براي staging لوكال تومور معده كدام است؟
جراحي استاندارد براي كانسر معده كدام است؟
كدام گزينه در مورد لنفوم معده نادرست است؟
بيماري كه به مدت ٤ هفته تحت درمان اولسر پپتيك دئودنوم بوده است ،مراجعه كرده است.تست استاندارد براي اثبات ريشه كني H پيلوري در اين بيمار كدام است؟
براي پيدا كردن محل دقيق گاسترينوماي پانكراس،كداميك از تستهاي زير ارزش بيشتري دارند؟
خطر ابتلا به آدنوكارسينوم معده در كدام يك از پوليپهاي زير بيشتر است؟
آقاي ٦٠ساله اي به علت ديس پپسي مقاوم به درمان تحت آندوسكوپي و بيوپسي قرار گرفته است.نتيجه MALT low grade گزارش شده است.اقدام بعدي چيست؟
تمام موارد زير در بيمار با اولسر پپتيك و هماتمز،موجب پرخطر شدن بيمار ميشود به جزء؟
مورد شناخته شده كانسر معده به شما مراجعه مي كند.كدام يافته در معاينه باليني پاتوگونوميك بيماري پيشرفته است؟
عفونت H پيلوري در ايجاد كليه پاتولوژي هاي زير موثر است به جزء؟
مرد ٤٨ساله با درد مزمن اپي گاستر و آنمي، آندوسكوپي مي شود كه در آن زخم پپتيك در انحناي كوچك معده گزارش شده است.روش استاندارد براي تشخيص عفونت H پيلوري كدام است؟
گزينه صحيح در مورد لنفوم معده (MALT) كدام است؟
آقاي ٤٥ ساله با درد اپي گاستر،رفلاكس گاستروازوفاژيال و اسهال مراجعه مي كند.سونو كيسه صفرا و مجاري صفراوي نرمال است.آندوسكوپي زخم متعدد در ديستال دئودنوم گزارش كرده است.توصيه شما؟
در مورد ضايعه ديا لوفي كدام گزينه صحيح نيست؟
ماموران نيروي انتظامي جواني را به اورژانس مي آورند كه ١٠بسته هروئين را بلعيده است. در حال حاضر هوشيار است و مشكل خاصي ندارد.قدم بعدي چيست؟
كدام بيماران نياز به مصرف طولاني مدت PPI ندارند؟
كدام گزينه در مورد پاتو فيزيولوژي زخم پپتيك درست است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا