نمونه سوالات طحال (شوارتز)

Welcome to your نمونه سوالات طحال (شوارتز)

شايعترين انديكاسيون اسپلنكتومي كدام است؟
در كدام بيماري، اسپلنكتومي جايگاهي ندارد؟
كدام گزينه از علل پارگي خودبه خودي طحال به شمار نمي رود؟
آقاي ٢٥ ساله HIV مثبت با تب،درد LUQ،اسپلنومگالي و لكوسيتوز به شما مراجعه مي كند.سونو مويد آبسه هاي متعدد طحال است.چه اقدامي مي كنيد؟
كدام گزينه جزء انديكاسيونهاي IVIG در درمان ITP مي باشد؟
شايعترين علت كيستهاي طحال كدام است؟
شايعترين تومور اوليه و متاستاتيك طحال به ترتيب كدامند؟
گزينه درست در مورد OPSS كدام است؟
گزينه درست در مورد اقدامات قبل و بعداز اسپلنكتومي كدام است؟
شايعترين عرضه بعد از اسپلنكتومي كدام است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا