نمونه سوالات روده باریک (شوارتز)

Welcome to your نمونه سوالات روده باریک (شوارتز)

كدام گزينه در مورد انسداد روده درست است؟
كدام يافته در يك بيمار انسداد روده كمتر اهميت دارد؟
كدام گزينه جزء موارد منفي كاذب گرافي شكم در تشخيص انسداد مي باشد؟
كدام دسته از جراحي ها بيشتر در معرض انسداد زودرس هستند؟
كدام مورد جزء انديكاسيون هاي درمان محافظه كارانه (طبي) انسداد روده نيست؟
شدت كداميك از تظاهرات خارج روده اي كرون با شدت التهاب روده اي مرتبط است؟
در كداميك از موارد زير نميتوان از infleximab دردرمان كرون استفاده كرد؟
كداميك ازموارد زير جزء انديكاسيون هاي جراحي در كرون ميباشد؟
شايعترين علت فيستولهاي روده اي كدام است؟
كدام گزينه جزء موارد موثر در بسته نشدن فيستولهاي روده ميباشد؟
آزمون اختصاصي براي تشخيص تومورهاي روده كوچك كدام است؟
به ترتيب شايعترين تظاهر ديورتيكول مكل در اطفال و بالغين كدام است؟
شايعترين نئوپلاسم در ديورتيكولهاي مكل علامت دار برداشته شده كدام است؟
شايعترين علت خونريزي نامشخص گوارشي در كودكان و بالغين (به ترتيب) كدام است؟
كدام گزينه در درمان بيماران با رزكسيون وسيع روده باريك جايي ندارد؟
كليه مطالب زير راجع به تومورهاي روده باريك صحيح است به جزء؟
تمام موارد زير در مورد روده باريك درست است به جزء؟
در مقايسه كوليت اولسروز و كرون كدام عبارت صحيح است؟
تمام جملات زير در مورد ديورتيكول دئودنوم صحيح است به جزء؟
شريان مزانتريك فوقاني چه قسمتي از روده را خونرساني مي كند؟
كداميك از توصيه هاي زير در بهبود ايلئوس اثر كمتري دارد؟
بهترين روش تصويربرداري براي تشخيص آنتريت مزمن رادياسيون كدام است؟
كداميك از موارد زير باعث نقص در جذب B12 مي شود؟
در مقايسه ژژنوم و ايلئوم كدام گزينه درست است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا