نمونه سوالات تروما (شوارتز)

Welcome to your نمونه سوالات تروما (شوارتز)

آقاي ٢٠ ساله به علت تصادف شديد موتور به اورژانس آورده مي شود.درد شديد در نيمه تحتاني شكم دارد.هموديناميك stable است.FAST منفي است.در گرافي لگن شواهد شكستگي وجود دارد.اقدام بعدي چيست؟
آقاي ٢٥ ساله به علت تروماي نافذ فلانك راست (چاقو خوردگي) مراجعه مي كند.هموديناميك stableاست.اقدام بعدي چيست؟
كدام گزينه در مورد فلايل چست اشتباه است؟
آقاي ٢٠ ساله اي را به علت چاقو خوردگي به زون دو گردن به اورژانس مي آورند.هماتوم ناحيه چاقو خوردگي در حال بزرگ شدن است.هموديناميك stable است.اقدام بعدي؟
جوان ٢٠ ساله اي را به علت چاقوخوردگي همي توراكس راست با تنگي نفس شديد به اورژانس مي اورند.كاهش صداي واضح در ریه راست دارد.بعد از تعبيه چست تيوب حدود ١١٠٠ سي سي خون خارج مي شود.اقدام بعدي؟
كودك ٧ ساله به علت سقوط از روي دوچرخه و اصابت دسته دوچرخه به شكم،به اورژانس آورده مي شود.هموديناميك وي stable است.در معاينه تندرنس،ري باند تندرنس و گاردينگ شكم دارد.FAST مايع آزاد مختصر نشان مي دهد.اقدام بعدي؟
جوان ترومايي را به دنبال تصادف در اتوبان به اورژانس مي آورند.تندرنس نيمه تحتاني شكم دارد.FAST نرمال و گرافي لگن مويد شكستگي است.بعد از دريافت دو ليتر رينگر، هموديناميك پايدار نشده است.كدام اقدام را توصيه نمي كنيد؟
سربازي را به علت اصابت گلوله به RLQ شکم به اورژانس مي آورند.توصیه شما چيست؟
در كدام مورد زير بيمار بايد سريعا انتوبه شود؟
تفاوت اصلي پنوموتوراكس ساده و تنشن در كدام مورد است؟
بيمار ترومايي را به علت اصابت فرمان خودرو به قفسه سينه به اورژانس مي آورند.فشار خون پايين و ضربان قلب بالا است.سمع ريه تغيير خاصي ندارد.وريد هاي گردني برجسته هستند.بيمار از تنگي نفس شديد ودرد قفسه سينه شكايت دارد.تست تشخيصي انتخابي و ترجيحي شما كدام است؟
جوان ٢٥ ساله اي به علت تروماي شرياني يك ليتر خون از دست مي دهد.بيماري زمينه اي ندارد.كدام علامت حياتي وي كمتر تغيير مي كند؟
در همه موارد زير اورتروگرام ضروري است به جزء؟
براي تشخيص كانتوژن ميوكارد به دنبال تروماي بلانت قفسه سينه كدام روش زير ارزش تشخيصي بيشتري دارد؟
مرد جواني را به علت تصادف به اورژانس مي اورند.در معاينه تاكي كاردي،تاكي پنه،سيانوز،رگهاي گردني برجسته،كريپيتاسيون دنده سوم چپ،كاهش صداي همي توراكس چپ كه در دق تمپان است جلب توجه مي كند.كدام يك از مكانيسم هاي زير در نارسايي تنفسي بيمار بيشتر دخالت دارد؟
جوان ٢٥ ساله به علت تصادف موتور سيكلت به اورژانس آورده مي شود.به علت بروز تنگي نفس و هموپتزي و آمفيزم وسيع گردن و با شك به آسيب تراشه گردني به اتاق عمل برده مي شود.براي برقراري راه هوايي در اتاق عمل توصيه شما چيست؟
جوان ٢٥ ساله اي را به علت تروماي نافذ فضاي ٥ام بين دنده اي در خط ميد كلاويكولار چپ به اورژانس آورده اند.بلا فاصله بعد از رسيدن به اورژانس دچار ارست قلبي مي شود.كدام اقدام مناسبتر است؟
بيماري به علت تروماي بلانت قفسه سينه دچار flail chest و كانتوژن ريوي شده است.هموپنوموتوراكس ندارد.طبق ABG انجام شده نياز به تهويه مكانيكي دارد.قبل از اتصال به ونتيلاتور كدام اقدام ضروري است؟
جوان ٢٠ ساله اي به علت تروماي بلانت شكم و خونريزي داخلي قرار است از شهر كوچكي اعزام شود.هوشياري كامل و علائم حياتي فعلا پايدار است.انتقال بيمار حدود دو ساعت طول ميكشد،در اين مدت بايد فشار خون بيمار در چه حدي حفظ شود؟
كودك ٥ ساله اي به دنبال تروما دچار خونريزي شكمي شده است و نياز به IV line دارد.كداميك از راههاي زير ممنوعيت دارد؟
اولين اولويت در ارزيابي بيماران ترومايي كدام است؟
حداقل فشار خون سيستوليك براي لمس نبض راديال بايد چه قدر باشد؟
برون ده ادراري مناسب در بالغين چقدر است؟
در شكستگي لگن چقدر خون از دست مي رود؟
در كدام بيمار انجام CT اسكن سر الزامي است؟
در تروماهاي بلانت كدام اعضا بيشتر آسيب مي بينند؟
بيماري با جراحت نافذ قفسه صدري با هموديناميك پايدار ،بعد از انتوباسيون دچار ارست قلبي مي شود.علت چيست؟

4 دیدگاه دربارهٔ «نمونه سوالات تروما (شوارتز)»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا