آموزش دانشجویان

چاقی

چاقی، دومين علت عمده مرگ و مير قابل پيشگيری می باشد و در حال حاضر فقط سيگار از آن پيشی گرفته است. بايد بدانيم كه چاقي يك بيماری است و در پیدایش آن عواملی مختلفی موثر هستند. طبقه بندی چاقی شدت چاقی با شاخص توده بدنی یا BMI تعریف می شود. برای به دست آوردن …

چاقی ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا